skip to Main Content
Вінниця: +38 (068) 293-18-81
Зорич Марина Олександрівна

Зорич Марина Олександрівна

Лікар-радіолог

Освіта:

У 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».

В період з 2009-2011 рр. проходила інтернатуру за фахом «Радіологія» на базі Факультету післядипломної освіти ВНМУ.

У 2013 році пройшла спеціалізацію за фахом «Рентгенологія» на базі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

З 2011 року та до сьогодні працює у Науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в кабінеті комп’ютерної томографії.

З вересня 2014 року – асистент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

У 2015 році пройшла атестацію в атестаційній комісії при Міністерстві охорони здоров’я України, де була присвоєна 2-га кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Рентгенологія».

Стажування, конференції, семінари:

Регулярно підвищує кваліфікацію на курсах Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, національних конгресах, вебінарах, симпозіумах, а також циклах тематичного удосконалення.

Членство в асоціаціях:

Член Асоціації радіологів України (АРУ).

Напрями діяльності в Нейромед:

Спеціалізується на проведенні СКТ-діагностики головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів, у тому числі на діагностиці з контрастним підсиленням.